Power SystemsCountry Single
phase
Three
phase
Freq.
A
Afghanistan 220 V 380 V 50 Hz
Algeria 127 V
220 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
American Samoa 120/240 V
240/480 V
240 V
480 V
60 Hz
60 Hz
Angola 220 V 380 V 50 Hz
Anguilla 220 V   50 Hz
Antigua, Barbuda 230/400 V 400 V 60 Hz
Argentina 220 V 380 V 50 Hz
Armenia 220 V   50 Hz
Aruba 115-127 V   60 Hz
Australia 240/415 V 415 V 50 Hz
Austria 230 V 400 V 50 Hz
Azerbaidjan 220 V   50 Hz
Azores 220/380 V 380 V 50 Hz
B
Bahamas 120/208 V
120/240 V
208 V
240 V
60 Hz
60 Hz
Bahrain 230/400 V
230/400 V
400 V
400 V
50 Hz
60 Hz
Balearic Islands 127 V
220 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Bangladesh 220/380 V 380 V 50 Hz
Barbados 115/200 V
115/230 V
200 V
230 V
50 Hz
50 Hz
Belarus 220 V   50 Hz
Belgium 230 V 400 V 50 Hz
Belize 110/220 V
220/440 V
220 V
440 V
60 Hz
60 Hz
Benin 220 V 380 V 50 Hz
Bermuda 120/208 V
120/240 V
208 V
240 V
60 Hz
60 Hz
Bolivia 110/220 V
115/230 V
220 V
230/400 V
220 V
230 V
380 V
400 V
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
Bosnia-Herzegovina 220 V   50 Hz
Botswana 220 V 380 V 50 Hz
Brazil 110/220 V
115/220 V
115/230 V
125/216 V
127/220 V
220/380 V
220/440 V
230/400 V
220 V
220 V
230 V
216 V
220 V
380 V
440 V
400 V
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
Brunei Darussalam 240 V 415 V 50 Hz
Bulgaria 220 V 380 V 50 Hz
Burkina Faso 220 V 380 V 50 Hz
Burma 230/400 V 400 V 50 Hz
Burundi 220 V 380 V 50 Hz
C
Cambodia 120 V
220/380 V
208 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Cameroon 127 V
220/380 V
230/400 V
220 V
380 V
400 V
50 Hz
50 Hz
50 Hz
Canada 120/208 V
120/240 V
208 V

600 V
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Canary Island 127/220 V
220/380 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Cape Verde 220/380 V 380 V 50 Hz
Cayman Islands 120/240 V 240 V 60 Hz
Central African Rep. 220 V 380 V 50 Hz
Chad 220 V 380 V 50 Hz
Channel Islands 230 V
240 V
400 V
415 V
50 Hz
50 Hz
Chile 220/380 V 380 V 50 Hz
China 220 V 380 V 50 Hz
Christmas Island 240 V   50 Hz
Cocos Island 240 V   50 Hz
Colombia 110/220 V
120/208 V
150/240 V
220 V
208 V
240 V
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Comoros 220 V 380 V 50 Hz
Congo 220 V 380 V 50 Hz
Cook Islands 240 V   50 Hz
Costa Rica 120/240 V 240 V 60 Hz
Croatia 220 V   50 Hz
Cuba 120 V   60 Hz
Curacao Island 110-220 V   60 Hz
Cyprus 240 V 415 V 50 Hz
Czech Republic 230/400 V 400 V 50 Hz
D
Denmark 230 V 400 V 50 Hz
Djibouti 220 V 380 V 50 Hz
Dominica 230 V 400 V 50 Hz
Dominican Republic 110/220 V 220 V 60 Hz
E
Ecuador 120/208 V
120/240 V
127/220 V
208 V
240 V
220 V
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Egypt 220/380 V 380 V 50 Hz
El Salvador 115/230 V 230 V 60 Hz
Equatorial Guinea 220 V   50 Hz
Estonia 220 V   50 Hz
Ethiopia 220 V 380 V 50 Hz
F
Faroe Islands 220/380 V 380 V 50 Hz
Fiji 240/415 V 415 V 50 Hz
Finland 230 V 400 V 50 Hz
France 230 V 400 V 50 Hz
French Guiana 220/380 V 380 V 50 Hz
G
Gabon 220 V 380 V 50 Hz
Gambia 220 V 380 V 50 Hz
Georgia 220 V   50 Hz
Germany 230 V 400 V 50 Hz
Ghana 220/400 V 400 V 50 Hz
Gibraltar 240 V 415 V 50 Hz
Greece 230 V 400 V 50 Hz
Greenland 220/380 V 380 V 50 Hz
Grenada 230 V 400 V 50 Hz
Guadeloupe 220/380 V 380 V 50 Hz
Guam 110/220 V
120/208 V
220 V
208 V
60 Hz
60 Hz
Guatemala 120/240 V 240 V 60 Hz
Guinea 220/380 V 380 V 50 Hz
Guinea Bissau 220/380 V 380 V 50 Hz
Guyana 110/220 V
110/220 V
220 V
220 V
50 Hz
60 Hz
H
Haiti 110/220 V
120/208 V
220 V
208 V
60 Hz
60 Hz
Honduras 110/220 V 220 V 60 Hz
Hong Kong 220/346 V 346 V 50 Hz
Hungary 220/380 V 380 V 50 Hz
I
Iceland 220/380 V 380 V 50 Hz
India 220 V
230 V
230 V
380 V
400 V
415 V
50 Hz
50 Hz
50 Hz
Indonesia 127 V
220 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Iran 220/380 V 380 V 50 Hz
Iraq 220 V 380 V 50 Hz
Ireland 240 V 415 V 50 Hz
Isle of Man Douglas 240 V 415 V 50 Hz
Israel 230 V 400 V 50 Hz
Italy 230 V 400 V 50 Hz
Ivory Coast 220 V 380 V 50 Hz
J
Jamaica 110/220 V 220 V 50 Hz
Japan 100/200 V
100/200 V
200 V
200 V
50 Hz
60 Hz
Jordan 220/380 V 380 V 50 Hz
K
Kazachstan 220 V   50 Hz
Kenya 240 V 415 V 50 Hz
Korea 100/200 V
105/210 V
220 V
200 V

380 V
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Kuwait 240 V 415 V 50 Hz
Kyrgystan 220 V   50 Hz
L
Laos 220 V 380 V 50 Hz
Latvia 220 V   50 Hz
Lebanon 110 V
220 V
190 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Lesotho 220 V 380 V 50 Hz
Liberia 120/208 V
120/240 V
208 V
240 V
60 Hz
60 Hz
Libya 127 V
230 V
220 V
400 V
50 Hz
50 Hz
Liechtenstein 220 V   50 Hz
Lithuania 220 V   50 Hz
Luxembourg 230 V 400 V 50 Hz
M
Macau 220/380 V 380 V 50 Hz
Madagascar 127/220 V
220/380 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Madeira 220/380 V 380 V 50 Hz
Majorca 127/220 V
220/380 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Malawi 230/400 V 400 V 50 Hz
Malaysia 240 V 415 V 50 Hz
Maldives 230 V 400 V 50 Hz
Mali 220 V 380 V 50 Hz
Malta 240 V 415 V 50 Hz
Martinique 220/380 V 380 V 50 Hz
Mauritania 220 V   50 Hz
Mauritius 230 V 400 V 50 Hz
Mexico 127/220 V 220 V 60 Hz
Moldavia 220 V   50 Hz
Monaco 127 V
220 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Mongolia 220 V   50 Hz
Montserrat 230 V 400 V 60 Hz
Morocco 127 V
220 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Mozambique 220/380 V 380 V 50 Hz
Myanmar 230 V   50 Hz
N
Namibia 220-250 V   50 Hz
Nepal 220 V 440 V 50 Hz
Netherland Antilles 115/230 V
120/208 V
127/220 V
220/380 V

208 V
220 V
380 V
60 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
Netherlands 220 V 380 V 50 Hz
New Caledonia 220/380 V 380 V 50 Hz
New Zealand 230/400 V 400 V 50 Hz
Nicaragua 120/240 V 240 V 60 Hz
Niger 220/380 V 380 V 50 Hz
Nigeria 230 V 415 V 50 Hz
Norfolk Island 240 V   50 Hz
Northern Mariana Island 115 V   60 Hz
Norway 230 V 230 V 50 Hz
O
Okinawa 100/200 V
120/240 V
  60 Hz
60 Hz
Oman 240 V 415 V 50 Hz
P
Pakistan 220/380 V
230/400 V
380 V
400 V
50 Hz
50 Hz
Panama 110/220 V
115/230 V
120/208 V
220 V
230 V
208 V
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Papua New Guinea 240 V 415 V 50 Hz
Paraguay 220 V 380 V 50 Hz
Peru 110/220 V
220 V
220 V
220 V
60 Hz
50 Hz
Philippines 110/220 V
115/230 V
220 V
230 V
60 Hz
60 Hz
Pitcairn 240 V   50 Hz
Poland 220/380 V 380 V 50 Hz
Portugal 230 V 400 V 50 Hz
Puerto Rico 120/240 V 240 V 60 Hz
Q
Qatar 240 V 415 V 50 Hz
R
Romania 220 V 380 V 50 Hz
Russian Federation 220/380 V 380 V 50 Hz
Rwanda 220 V 380 V 50 Hz
S
Saudi Arabia 127 V
220 V
220 V
380 V
60 Hz
50 Hz
Senegal 127/220 V 220 V 50 Hz
Seychelles 240 V   50 Hz
Sierra Leone 230 V 400 V 50 Hz
Singapore 230 V 400 V 50 Hz
Slovakia 220 V   50 Hz
Slovenia 220 V   50 Hz
Somalia 110 V
220 V
220 V
220 V
380 V
440 V
50 Hz
50 Hz
50 Hz
South Africa 220/380 V
230/400 V
250/433 V
380 V
400 V
433 V
50 Hz
50 Hz
50 Hz
Spain 230 V 400 V 50 Hz
Sri Lanka 230 V 400 V 50 Hz
St. Kitts & Nevis 230 V 400 V 60 Hz
St. Lucia 240 V 416 V 50 Hz
St. Pierre & Miquelon 115 V   60 Hz
St. Vincent & Grenadines 230 V 400 V 50 Hz
Sudan 240 V 415 V 50 Hz
Suriname 115/230 V
127/220 V
230 V
220 V
60 Hz
50 Hz
Svalbard & Jan Mayen Island 220 V   50 Hz
Swaziland 230 V 400 V 50 Hz
Sweden 230 V 400 V 50 Hz
Switzerland 220/380 V 380 V 50 Hz
Syria 220/380 V 380 V 50 Hz
T
Tahiti 127/220 V 220 V 60 Hz
Taiwan 110/220 V 220 V 60 Hz
Tadjikistan 220 V   50 Hz
Tanzania 230/400 V 400 V 50 Hz
Thailand 220/380 V 380 V 50 Hz
Togo 127 V
220 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Tonga 240/415 V 415 V 50 Hz
Trinidad and Tobago 115/230 V
230/400 V
230 V
400 V
60 Hz
60 Hz
Tunisia 127 V
220 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Turkey 220/380 V 380 V 50 Hz
Turkmenistan 220 V   50 Hz
U
Uganda 240/415 V 415 V 50 Hz
Ukraine 220 V   50 Hz
United Arab Emirates 220/380 V
230/400 V
240/415 V
380 V
400 V
415 V
50 Hz
50 Hz
50 Hz
United Kingtom 240 V 415 V 50 Hz
United States 120/208 V
120/240 V
277 V
208 V

480 V
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Upper Volta 220 V 380 V 50 Hz
Uruguay 220 V 220 V 50 Hz
Uzbekistan 220 V   50 Hz
V
Venezuela 120/240 V 240 V 60 Hz
Vietnam 120 V
127 V
220 V
208 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
50 Hz
Virgin Islands 120/240 V 240 V 60 Hz
W
Western Samoa 230/400 V 400 V 50 Hz
Y
Yemen 230 V 400 V 50 Hz
Yugoslavia 220 V 380 V 50 Hz
Z
Zaire 220/380 V 380 V 50 Hz
Zambia 220 V 380 V 50 Hz
Zimbabwe 220/380 V
230/400 V
380 V
400 V
50 Hz
50 Hz